Economii

Denumirea depozitului

Termenul (luni)

Depunerea iniţială

Rata dobânzii (flotantă)

Depuneri  **

suplimentare

Retrageri până la expirarea termenului

Reperfectare automată

Mărimea

%

Plata

Modalitatea de plată

 

 

Clasic

6-9

 

 

1000 lei

10

Lunar

 

Dobânda neridicată la termen rămâne în sold până

la solicitare

 

 

La solicitare

 

 

Negociabil

 

 

Nu

 

Da

 

pe acelaşi termen

12-18

12

24-30

12,5

36

13

 

 

Activ

12-18

 

 

1000 lei

11

 

Trimestrial Capitalizarea se face trimestrial

Dobânda poate fi ridicată până la capitalizare (timp de 10 zile)

 

 

Negociabil

 

Nu

 

Da

pe acelaşi termen

24-30

11,5

36

12

 

Junior

 

60

 

1000 lei

 

12,5

 

Trimestrial

Capitalizarea se face trimestrial

Dobânda nu poate fi ridicată

 

Negociabil

 

Nu

 

Da *

pe acelaşi termen

 

 

Pensionar

12-18

 

 

500 lei

12

 

Trimestrial

 

Capitalizarea se face trimestrial

Dobânda poate fi ridicată până la capitalizare (timp de 10 zile)

 

 

Negociabil

Da

până la 50% din soldul maxim al depunerii

 

Da

pe acelaşi termen

24-30

12,5

36

13

 

Notă

  • În cazul rezilierii contractului din iniţiativa deponentului, suma depozitului este eliberată în termen de 15 zile, Asociaţia reţinând toată dobânda achitată, până la momentul
  • În cazul prelungirii automate a contractului de depozit, termenul este cel iniţial, dar cu condiţiile prevăzute de Asociaţie la momentul
  • În cazul decesului depunătorului, suma depozitului şi dobânda acumulată este eliberată rudelor de I (copii, soţ/soţie), la solicitare fără să piardă din dobândă.
  • * Contractul se va reperfecta până la atingerea majoratului al minorului pentru care s-a întocmit
  • ** Termenele și condițiile de atragere a depunerilor pot fi negociate cu Administrația Asociației, cu posibilitatea stabilirii ratei dobânzii cu până la 2% mai puțin decât în