Economii

Condiţiile depozitelor primite de către AEÎ “Rural Credit”

Denumirea depozitului

Termenul (luni)

Depunerea iniţială

Rata dobânzii   (flotantă)

Depuneri suplimentare

Retrageri până la expirarea termenului

Reperfectare automată

Mărimea %

Plata

Modalitatea de plată

Clasic

6-9

1000 lei

5

Lunar

Dobânda neridicată la  termen rămâne în sold până la solicitare

La solicitare

Da

Suma minimă 1000 lei

Nu

Da


pe acelaşi termen

12-18

8

24-30

8,5

36 și mai mult

9


        

         Activ12-18

1000 lei

7


Trimestrial


Capitalizarea se face trimestrial

Dobânda poate fi ridicată până la capitalizare

(timp de 10 zile)

Da

Suma minimă 1000 lei

Nu

Da

pe acelaşi termen

24-30

7,25

36 și mai mult

7,5

Pentru copii

60

1000 lei

8

Trimestrial

Capitalizarea se face trimestrial

Dobânda nu poate fi ridicată


Da

Suma minimă

1000 lei

NuDa *

pe acelaşi termenPensionar

12-18

500 lei

7,5


Trimestrial


Capitalizarea se face trimestrial

Dobânda poate fi ridicată până la capitalizare

(timp de 10 zile)

Da

Orice sumă

Da

pînă la 50% din soldul maxim al depunerii

Da

pe acelaşi termen

24-30

8

36 și mai mult


8,5Succes

36

5000-50000 lei

9


Trimestrial


Capitalizarea se face trimestrial


Dobânda poate fi ridicată până la capitalizare

(timp de 10 zile)


Da, până la atingerea plafonului maxim
NuDa

pe acelaşi termen

48

9,5

60

10

 

Notă

  • Se negociază termenele şi doar la necesitatea de atragere a depunerilor.
  • În cazul rezilierii contractului din iniţiativa deponentului, suma depozitului este eliberată în termen de 15 zile  Asociaţia reţinând toată dobânda achitată până la momentul rezilierii.
  • În cazul prelungirii automate a contractului de depozit, termenul este cel iniţial, dar cu condiţiile prevăzute  de Asociaţie la momentul prelungirii.
  • Depunerile suplimentare  pot fi efectuate oricând, cu excepţia ultimei luni până la expirarea contractului.
  • În cazul decesului depunătorului, suma depozitului şi dobânda acumulată este eliberată rudelor de gr. I (copii, soţ/soţie), la solicitare fără să piardă  din dobândă.
  • * Contractul se va reperfecta până la atingerea majoratului al minorului pentru care s-a întocmit contractul.