Micșorarea dobânzii de la 01.03.2024

Începînd cu 01 Martie 2024, contractele de împrumuturi active, vor beneficia de micșorarea ratei dobânzii, ajustîndu-se la ratele în vigoare la 15.12.2023 (în cazul în care rata anterioară este mai mică, se va menține fără modificare.

 

 

Rate dobânzi; Comisioane %

Nr. contr.

Rata dob.

 

1

 

Rata dobânzii la împrumuturile acordate (orice scop, neincluse în lista dată)cu/fără fidejusiune până la 84 luni.

1

24

2-5

23

6-9

22

10+

21

2

Rata dobânzii la împrumuturile asigurate prin

gaj/ipotecă(alte decât ipotecare)

17-21

 

 

3

 

 

Împrumuturi pentru depunători

Membrii Asociaţiei, care dispun de economii în Asociaţie, pot beneficia de împrumut până la soldul maxim al depunerilor, iar rata dobânzii anuală este de:

+4 p-te la rata depunerii

În cazul mai multor contracte de depuneri, se va lua în calcul rata cea mai mare a dobânzii

4

Împrumuturi ipotecare până la 120 luni

15-16

5

Mijloace Circulante persoane juridice

13-60 luni

17-19

 

6

Investițional persoane juridice până la 84 luni

 

16-17

 

7

 

Penalitatea

Va constitui 14,6% de la soldul inițial al împrumutului(PF de consum) La împrumuturile ipotecare și persoane juridice va fi de 0,5%/zi de la soldul restant al împrumutului.

 

8

Comisionul reţinut la împrumuturile acordate

 

La împrumuturile ipotecare PF și persoane juridice

3%

 

9

9.1. Comisionul pentru prelungirea motivată a împrumuturilor membrilor Asociaţiei.

9.2.   Comisionul pentru schimbarea graficului de plată a ratelor de rambursare, fără a fi schimbată data scadentă

finală.

 

100 lei-500 lei

 

100 lei -500 lei

 

Rata dobânzii se va stabili de Comitetul de Creditare în dependență de istoria de creditare și gradul de risc al debitorului.

 

 

Aprobat prin decizia consiliului din 15 decembrie 2023