Impozitarea dobânzilor din depozite achitate persoanelor fizice

Stimați clienți, 

În conformitate cu prevederile Politicii bugetar-fiscale, aprobate de Parlament la data de 16.12.2020 și care intră în vigoare la 01.01.2021, art. (901) din Codul fiscal a fost completat cu un nou alineat (37), conform căruia:

Băncile, asociațiile de economii și împrumut, precum și emitenții de valori mobiliare corporative rețin un impozit în mărime de 3% din dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente.

Astfel, potrivit prevederilor menționate mai sus, se vor supune impozitării dobânzile achitate persoanelor fizice rezidente (din depozitele la vedere cu dobândă, de economii și la termen). Calculul impozitului se va efectua începând cu 1 ianuarie 2021.

Impozitul se va reține în momentul achitării dobânzii la cont. În extras de cont veți putea urmări atât suma dobânzii integrale calculate și plătite, cât și suma impozitului reținut.

Mai jos este prezentat un calcul exemplificativ:

  • Suma depozitului – 100 000 MDL
  • Termenul depozitului – 12 luni
  • Rata dobânzii – 7% anual
  • Data constituirii – 04.01.2021
  • Data scadenței – 04.01.2022

Valoarea dobânzii pentru 1 lună, calculată și virată în cont va fi:

(100 000 MDL * 7% / 365 zile) * 30 zile = 575,34 MDL

Valoarea impozitului aferentă dobânzii pentru 1 lună, calculată și decontată din cont va fi:

575,34 * 3% = 17,26 MDL

Valoarea dobânzii pentru 12 luni calculată și virată în cont va fi:

100 000 MDL * 7% = 7000 MDL

Valoarea impozitului aferentă dobânzii pentru 12 luni calculată și decontată din cont va fi:

7000 * 3% = 210 MDL

În cazul în care aveți un depozit deschis până la data de 01.01.2021, impozitul se va aplica doar pentru dobânda calculată începând cu 01.01.2021 (nu se va aplica retroactiv).