Anunț

Asociaţia de Economii şi Împrumut Rural Credit  invită toţi  membrii Asociaţiei la Adunarea Generală repetată a membrilor , care va avea loc pe data de  26 mai 2019, la ora 1000 , în incinta Casei de Cultură din s. Step-Soci.

 

Ordinea de zi:

  • Raportul financiar al direcţiei executive pe anul financiar 2018.
  • Raportul Comisiei de Cenzori.
  • Executarea bugetului pe anul 2018.
  • Realegerea membrilor Consiliului de Administraţie.
  • Aprobarea Regulamentelor (Regulamentul Adunării Generale, Regulamentul Consiuliului de Administrație, Regulamentul Comisiei de Cenzori) .

Tel.  0235-33265, 069066689

 

Administraţia